A+ A A-

  Selected Publications


 ♦ Mrzyglod M., Zielinski A. P., Numerical Implementation of Multiaxial High-Cycle Fatigue Criterion to Structural Optimization, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 44, 3, 691-712,2006 txt
♦ Mrzygłód M., Zieliński A. P., Parametric Structural Optimization with Respect to the Multiaxial High-Cycle Fatigue Criterion, Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, 33, 161-171, 2007, DOI 10.1007/ s00158-006-0045-7 txt
♦ Mrzyglod M., Zielinski A. P., Multiaxial high-cycle fatigue constraints in structural optimization, International Journal of Fatigue, 29, 9-11, 1920-1926, 2007, DOI:10.1016/ j.ijfatigue.2007.01.032 txt
♦ Mrzyglod M., Michalik M., Optymalizacja topologiczna z ograniczeniem naprężeniowym konstrukcji pojazdu, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 7, 429-432, 2008 txt
♦ Farbaniec Ł., Mrzyglod M., Algorytm analizy numerycznej trwałości zmęczeniowej dla modernizowanych pojazdów szynowych, Problemy Eksploatacji, 1(72), 59-65, 2009 txt
♦ Mrzyglod M., Two-stage optimization method with fatigue constraints for thin-walled structures, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, , 48, 3, 567-578, 2010  txt
♦ Mrzygłód M., Multi-constrained topology optimization using constant criterion surface algorithm, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, 60(2): 229-236, 2012 txt
♦ Mrzyglod M., Algorytm optymalizacji topologicznej konstrukcji ciaglych z ograniczeniami zmeczeniowymi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Monografia 431. Mechanika, ISSN 0860-097X, 2013 txt
♦ Mrzygłód M., Kuczek T., Uniform crashw orthiness optimization of car body for high-speed trains, Struct Multidisc Optim, 49(2):327-336, 2014, DOI 10.1007/s00158-013-0972-z txt
♦ Lorkowski J., Mrzyglod M. W., Grzegorowska O., Finite Elements Modeling in Diagnostics of Small Closed Pneumothorax, Advances in Experimental Medicine and Biology - Neuroscience and Respiration, DOI 10.1007/5584_2015_150, 2015 txt
♦ Mrzygłód M. W., Kurek M., Łagoda T., The application of the criteria of multiaxial fatigue in the critical plane for the topology optimization of a structure, AIP Publishing, (1780):030003-1-6, doi: 10.1063/1.4965944, 2016 txt
Mrzygłód M. W., Duda P., Topology Optimization of Structures Subjected to Transient Thermomechanical Loading, Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 383-388,doi:10.1007/978-3-319-50938-9_39,  2017 txt


Google Scholar